Název návrhu: BikeBoxy – SPORTAREÁL

Umístění: Česká Lípa, mapa

Popis:  U Sportareálu není v současné době možné odložit bez rizika odcizení jízdní kolo. Tato skutečnost omezuje především mladé sportovce, kteří přicházejí do Sportareálu na ledovou plochu nebo do bazénu na trénink, příp. za rekreačním vyžitím, v použití jízdního kola jako dopravního prostředku. BikeBoxy vynikají vysokou bezpečností proti vykradení a jsou proto vhodné pro uložení i dražších jízdních kol. Instalace BikeBoxů vyžaduje vytvoření vodorovné zpevněné plochy o rozměrech cca 4,5 x 2 m (pro 5 BikeBoxů). Navrhované místo je viditelné otočnou kamerou místního kamerového systému, který spravuje Sportareál p.o..  BikeBoxy umožní bezpečné uložení kol u Sportareálu a využijí je mladí sportovci, rodiny s dětmi i cykloturisté.

Bezdotykový platební terminál bude dodán po schválení validace bankou, pravděpodobně v 1. polovině roku 2020.

Předpokládané náklady: 460 987,-Kč vč. DPH
Termín dokončení: listopad 2019
Celkové náklady na realizaci:  427 832 ,-Kč vč. DPH

 

 

Řekněte o tom svým přátelům