Název: Dětské hřiště u ulice Uranová

Autorka návrhu: Radka Plačková

Umístění: Česká Lípa – sídliště Sever, mapa

Popis: Na tomto místě jsou ještě pozůstatky původního hřiště. Úprava hřiště spočívá v umístění herních prvků pro děti od 0 – 10 let ( 2 houpačky, klouzačka, prolézačka), vybudování pískoviště a umístění dvou nových laviček. Stávající lavičky postačí opravit. Hřiště budou moci využít děti z přilehlých ulic: Příbramská, Uranová, Havířská a Okružní.

Předpokládané náklady: 168 190,- Kč vč. DPH

Termín dokončení: srpen 2019

Celkové náklady na realizaci: 125 739,-Kč vč. DPH

 

 

 

Řekněte o tom svým přátelům