Název návrhu: Doplnění herních prvků na dětská hřiště na Svárově (původní název: Dětské hřiště u ZŠ Partyzánská)

Autorka návrhu: Pavla Kletečková

Umístění: Česká Lípa – Svárov, mapa

Popis: Na Svárově jsou dvě dětská hřiště: u ulice Březová a u ulice Krátká, která mohou být doplněna vhodnými herními prvky pro děti. Děti si rády hrají v kolektivu a dětská hřiště jsou vhodným místem pro setkávání rodičů i dětí. Na hřiště u ulice Březová navrhuji doplnit pružinové houpadlo pro malé děti a herní sestavu, na hřiště u ulice Krátká pak instalovat kolotoč, herní sestavu a hřiště zaplotit. Nové herní prvky si můžete prohlédnout tady.

Předpokládané náklady: 278 730,-Kč vč. DPH

Termín dokončení: srpen 2019

Celkové náklady na realizaci: 276 351,-Kč vč. DPH

 

Řekněte o tom svým přátelům