Název: Parčík v Dolní Libchavě

Autorka návrhu: Milena Postlerová

Umístění: Česká Lípa – Dolní Libchava, mapa

Popis: Jedná se o nevyužitou travnatou plochu u křižovatky ulic Vrbové a U Šporky. Místo je vedle Penzionu s pečovatelskou službou a prochází tudy denně množství dětí do školy a školky. Parčík by byl vhodným místem pro mezigenerační setkávání, pro chvíle odpočinku i ke hře. Úprava místa by zahrnovala zasazení 6-ti lip srdčitých, umístění 4 laviček a uprostřed položení několika kmenů, které budou sloužit jako přírodní prolézačka pro děti. Stávající stromy a keře budou ponechány. Prodrobnou fotodokumentaci najdete zde.

Předpokládané náklady: 116 288,-Kč vč. DPH

Termín dokončení: listopad 2019

Celkové náklady na realizaci: 116 288,-Kč vč. DPH

 

Řekněte o tom svým přátelům