Název: Hřiště pro každého – vylepšení českolipských hřišť

Autorka návrhu: Lenka Loňková

Umístění: Česká Lípa – Špičák, Sever, Slovanka

Popis: Tento návrh reaguje na volbu umístění dětského hřiště realizovaného nejmenovaným obchodním řetězcem v České Lípě. Protože se zájem o vybudování hřiště na sociální síti potvrdil, rozhodla jsem se podat návrh a rozšířit tak nabídku českolipských dětských hřišť. Do návrhu jsem zahrnula i 2 navržené lokality, které se objevily v návrhu pro umístění hřiště. Přidala jsem ještě jednu oblast na sídlišti Špičák a vznikl tak návrh na doplnění stávajících dětských hřišť na Slovance, Špičáku a na Severu. Podrobnější popis herních prvků pro každou lokalitu zde.

Během realizace bylo rozhodnuto, že s ohledem na vandalismus v ulici Josefa Maštálka, bude hřiště v této lokalitě zrušeno a herní prvky budou přesunuty. Pingpongový stůl z ulice Josefa Maštálka bude přemístěn na hřiště do Dobranova, fotbalové branky včetně oplocení pak na hřiště v ulici Větrná (Holý Vrch)  nebo do ulice Bardějovská (Špičák). Fotodokumentaci stavu po realizaci najdete zde.

Předpokládané náklady: 496 572,-Kč vč. DPH
Termín dokončení: listopad 2019
Celkové náklady na realizaci: 486 877,-Kč vč. DPH

Řekněte o tom svým přátelům