Název: Směrové tabulky v blízkosti dopravních uzlů (původní název návrhu: Cedule, značky, označníky)

Autor návrhu: Miroslav Růta

Umístění: Česká Lípa, mapa

Popis: V blízkosti hlavního i autobusového nádraží, mezi nimž není zřejmá přestupní cesta, bylo navrženo umístit na samostatné sloupky směrové tabulky ukazující směr chůze na hlavní nádraží, autobusové nádraží, přestupní uzel MHD na hlavním nádraží a nejbližší stanici MHD u autobusového nádraží. Toto opatření poslouží nejen Českolipanům, kteří obvykle jezdí autem a v menší míře cestují veřejnou dopravou, ale především turistům a také cestujícím, kteří v České Lípě jen přestupují např. z autobusu dále na vlak a opačně.   Podrobná fotodokumentace zde.

Projekt byl realizován v původním návrhu s výjimkou konkrétních směrovek umístěných na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města Česká Lípa (např. směrovky na ploše autobusového nádraží). Instalované směrové tabulky v okolí autobusového nádraží jsou ukázány zde.

Předpokládané náklady: 268 620,-Kč vč. DPH

Termín dokončení: prosinec 2019

Celkové náklady na realizaci: 48 000,-Kč vč. DPH

 

 

Řekněte o tom svým přátelům