Název: Venkovní tělocvična – doplnění plochy workoutového hřiště u stadionu o další cvičební prvky (původní název: Doplnění plochy workoutového hřiště u stadionu o další cvičební prvky)

Autor návrhu: Jiří Wawrečka

Umístění: Česká Lípa, mapa

Popis: Stávající street workoutové hřiště je již ve velké míře navštěvováno a často se stává, že jeho kapacita je nedostatečná. Záměrem je tedy hřiště doplnit o další cvičební prvky, a to do té míry, aby se z něj stalo plnohodnotné street workoutové hřiště, které splní požadavky pro naplnění kapacit. Velkou výhodou bude i možnost pořádaní např. závodu a exhibic.  Ohromnou výhodou je, že vstup na hřiště je zcela zdarma, s neomezenou otevírací dobou (oproti fitness centru) a s jedinečnou možností být na čerstvém vzduchu. Podrobný popis cvičebních prvků na doplnění najdete ve fotodokumentaci zde. Fotodokumentaci po realizaci najdete zde.

Předpokládané náklady:  498 456,-Kč vč. DPH
Termín dokončení: listopad 2019
Celkové náklady na realizaci:  498 706,-Kč vč. DPH

Řekněte o tom svým přátelům