Název návrhu: Venkovní tělocvična – nové workoutové hřiště na Špičáku  (původní název návrhu: Vybudování cvičební plochy workoutového hřiště na BMX hřišti na Špičáku)

Autor návrhu: Jiří Wawrečka

Umístění: Česká Lípa, mapa

Popis: Jedná se o street workoutové hřiště typ Hybrid Pro. Pro jeho umístění je vhodný areál BMX hřiště vedle Auto Dorda. Jedná se profesionální cvičební prvky, které jistě blízká veřejnost velice ocení. Zde si budou moci zacvičit lidé všech věkových kategorií.
Pozn.: Sídliště Špičák je nejhojněji obývaným sídlištěm České Lípy. Nabízí několik dětských hřišť, fotbalových hřišť a různých volnočasových ploch, ale chybí zde právě ona možnost cvičení venku na street workoutovém hřišti, které je k těmto účelům určeno a pečlivě navrženo pro maximální pohodlí a bezpečnost. S
amozřejmostí je, že street workoutové hřiště bude otevřeno pro širokou veřejnost, kde si budou moci zacvičit všichni lidé a to bez rozdílu věku. Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Podrobný popis cvičebních prvků a fotodokumentace zde. Fotodokumentace po realizaci zde.

Předpokládané náklady: 473 892,-Kč vč. DPH
Termín dokončení: listopad 2019
Celkové náklady na realizaci:  467 022,-Kč vč. DPH

Řekněte o tom svým přátelům