Název: Obnova cesty ke kostelu Mistra Jana Husa v městském parku

Autor návrhu: Marie Truncová

Umístění: Česká Lípa – městský park, mapa

Popis: Kostel Mistra Jana Husa je vystavěn na kraji městského parku. Neslouží jen k bohoslužebným účelům, ale od května roku 2017 je bohatě využíván jako koncertní sál i jako výstavní síň. Pro jeho vynikající akustiku a vzácné varhany není přehnané tvrzení, že tento kostel patří k nejlepším koncertním sálům v České Lípě. Církev československá husitská zde za podpory města pořádá pravidelně koncerty, a to jak místních hudebníků, tak i významných umělců v rámci ČR. Výstavy obrazů nebo fotografií se zde obměňují ve tříměsíčních cyklech. Velká okna dávají dostatek světla a kruhový půdorys kostela umožňuje pohled na vystavované obrazy českolipských výtvarníků s příjemným odstupem. Na zmíněné kulturní události přicházejí občané našeho města ve svátečním oblečení a samozřejmě i ve sváteční obuvi. Ze západní strany zůstala jen alej na trávníku – bez cesty, hlavní přístupová cesta od jihu má obnovenou, nově vysázenou javorovou alej, ale cesta, která alejí vede, je z velké části zarostlá travou a v deštivém počasí blátivá. Více najdete v textové příloze. Realizaci cesty si můžete prohlédnout tady.

Předpokládané náklady: 134 571,-Kč vč. DPH
Termín dokončení: září 2019
Celkové náklady na realizaci: 126 434,-Kč vč. DPH

 

Řekněte o tom svým přátelům