Název návrhu: Rákosníčkovo hřiště v České Lípě

Popis: Návrh Rákosníčkova hřiště.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh je v kolizi se záměrem vybudování dětského hřiště na totožném místě. Dochází k překryvu s realizací Rákosníčkova hřiště, jehož investorem je v roce 2018 společnost Lidl Česká republika v.o.s. Stejné hřiště nemohlo být zároveň investicí města Česká Lípa.

Řekněte o tom svým přátelům