Název návrhu: Kontejnery na kov a olej v České Lípě

Popis: Rozmístění sběrných nádob na olej a kontejnerů na kov po městě.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh byl vyhodnocen jako nerealizovatelný z důvodu, že město Česká Lípa dle svého Plánu odpadového hospodářství počítá s rozmístěním několika těchto kontejnerů v rámci svého správního území.

Řekněte o tom svým přátelům