Název návrhu: Dětské hřiště nad parkem v České Lípě

Popis: Hřiště mělo tvořit zázemí pro menší i větší děti s doprovodem rodičů, pro které by zázemí vytvořila kavárna. Plocha nad parkem je vzdálená obytné zástavbě, proto by křik z dětského hřiště nerušil obyvatele panelových domů. Hřiště mělo být oplocené, herní prvky pro menší děti měly být odděleny od prostoru pro děti starší. Nutné je vzít v úvahu výsadbu stromů. Hřiště mělo být navrženo ve spolupráci s architektem.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh je v kolizi se záměrem vybudování dětského hřiště v roce 2018 a to na stejném místě.

Řekněte o tom svým přátelům