Název návrhu: Obnova cesty – spojka cyklostezek na Špičáku v České Lípě

Popis: Cesta vedoucí dolů ze sídliště Špičák ke kotelně, zřejmě použitá k výstavbě sídliště Špičák v 80. letech minulého století, je nyní užívána turisty a zejména cyklisty. Je ve špatném stavu a projekt navrhuje její obnovení a rekonstrukci.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Předpokládaná cena projektu výrazně překročila 500 tis. Kč (odhad cca 3,9 mil. Kč), navrhovaná cyklostezka nebyla umístěna na pozemcích města Česká Lípa a pozemky byly navrženy v prostoru, kde územní plán nařizuje zpracování územní studie 11, bez které není možné získat územní rozhodnutí – nutnou náležitost stavby. Z posledního uvedeného důvodu není záměr realizovatelný v roce 2019.

Řekněte o tom svým přátelům