Název návrhu: Sjednocení podoby domovních čísel v České Lípě

Popis: V první etapě návrh navrhuje prohlédnout domy č.p. 1 až 2000 a vypracovat přehled o stavu jejich čísel popisných a orientačních a odsouhlasit je s úřední evidencí, aby mohla být zadána výroba chybějících standardních tabulek. V dalších etapách se plánuje řešit ostatní sídliště, respektive domy od č.p. 2000 a nakonec bývalé obce připojené k České Lípě, které mají vlastní řadu popisných čísel domů.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Čísla popisná umístěná na objektech nejsou v majetku města, odhadované náklady překračovaly 500 tis. Kč. Návrh není možné realizovat v roce 2019 s ohledem na náročnost jeho realizace.

Řekněte o tom svým přátelům