Název návrhu: LadaLand – dětské hřiště v České Lípě

Popis: Návrh představoval hřiště vybavené pro malé i velké návštěvníky. Proto bylo navrženo vybavit ho těmito prvky: hrazda, domeček s klouzačkou a dvěma houpačkami, posilovací stroj horních končetin, procvičování nohou, lyže, procvičování pasu, 3 lavičky (dle prostoru), 1 odpadkový koš, 1 strom. Jako povrch kamínky a plůtek do silnice pro bezpečnost dětí.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh nesplnil obecné požadavky pravidel participativního rozpočtu, protože není realizovatelný v roce 2019. Dětské hřiště je navrženo na pozemcích evidovaných jako zemědělský půdní fond a komunikace. Realizace hřiště by si vyžádala vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. U druhého pozemku by byla nutná změna územního plánu, protože pozemek je určen jako veřejné prostranství pro dopravu. Vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu i změna územního plánu vylučují z časových důvodů realizaci v roce 2019.

Řekněte o tom svým přátelům