Název návrhu: Chodník na břehu Ploučnice v České Lípě

Popis: Na levém břehu Ploučnice mezi bazénem a mostem u Nemocnice (Pivovarská) je jen vyšlapaná stezka s jednou rozpadlou lavičkou. Po deštích je stezka blátivá, špatně se zde chodí i jezdí s kočárkem. Návrh doporučoval protáhnout chodník o stejné šířce i provedení od bazénu až k mostu a přidat 8 laviček, u každé jeden odpadkový koš. U mostu by bylo vhodné zakončení schody i nájezdem pro vozíčky a kočárky.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: předpokládaná cena návrhu je vyšší než 500 tis. Kč, navrhovaný chodník není umístěn na pozemcích města Česká Lípa a vzhledem k nutnosti zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení není možné návrh realizovat v roce 2019.

 

Řekněte o tom svým přátelům