Název návrhu:  Vyznačení pruhů pro cyklisty v České Lípě

Popis: Předmětem návrhu je rozdělit silniční barvou chodníky na část pro chodce a cyklisty, popř. silniční barvou upravit okraj silnice pro vytvoření pruhu pro cyklisty. Součástí návrhu je i použití dopravních značek (vodorovné, svislé).

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh nesplnil formální požadavky, protože neobsahoval následující povinné údaje: příjmení navrhovatele, adresu a platné telefonní číslo – uvedené telefonní číslo 603 603 603 je číslem zákaznické linky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Řekněte o tom svým přátelům