Název návrhu: WiFi na náměstí T.G.M.

Autor návrhu: Jaroslav Turnhöfer

Umístění: Česká Lípa – náměstí T.G.Masaryka, mapa

Popis: Návrh řeší pokrytí prostoru náměstí bezplatně poskytovaným  připojením WiFi prostřednictvím příslušných modemů a routerů. Pokrytí by mělo směřovat zejména na střední část náměstí, kde jsou vytvořena místa na sezení a směrem k budově Informačního centra. Důvodem je poskytnutí této služby občanům města, ale také návštěvníkům města a turistům a podpořit tak informovanost občanů města a také podpořit oblast cestovního ruchu.

Předpokládané náklady: 393 250,-Kč vč. DPH

Termín dokončení: červen 2019

Celkové náklady na realizaci: 36 300,-Kč vč. DPH – roční poplatek

Výše předpokládaných nákladů na realizaci veřejné WiFi na náměstí T. G. Masaryka byla vypočítána v maximální možné výši s náklady na realizaci včetně započítání nákladů na roční provoz služby. Výsledná realizace proběhla bez vstupních pořizovacích nákladů na základě rozšíření služby u stávajícího dodavatele, který pro MěÚ Česká Lípa zajišťuje internetové připojení. Smlouva na rozšíření služby byla uzavřena na 36 měsíců.

 

Řekněte o tom svým přátelům