Název návrhu: WiFi na náměstí T.G.M.

Autor návrhu: Jaroslav Turnhöfer

Umístění: Česká Lípa – náměstí T.G.Masaryka, mapa

Popis: Návrh řeší pokrytí prostoru náměstí bezplatně poskytovaným  připojením Wi-Fi prostřednictvím příslušných modemů a routerů. Pokrytí by mělo směřovat zejména na střední část náměstí, kde jsou vytvořena místa na sezení a směrem k budově Informačního centra. Důvodem je poskytnutí této služby občanům města, ale také návštěvníkům města a turistům a podpořit tak informovanost občanů města a také podpořit oblast cestovního ruchu.

Předpokládané náklady: 393 250,-Kč vč. DPH

Řekněte o tom svým přátelům
FACEBOOK
FACEBOOK