Název návrhu: Jednodušší výjezd ze Špičáku v České Lípě

Popis: Návrh spočíval v položení asfaltového koberce na stávající panelovou a šotolinovou komunikaci vedoucí z ulice Východní k ulici Pod Špičákem. Tím by zároveň došlo ke zkvalitnění parkovací plochy u domu v ul. Na Svahu.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Předpokládaná cena projektu výrazně překračovala 500 tis. Kč (odhad cca 11 mil. Kč), navrhovaná komunikace nebyla umístěna na pozemcích města Česká Lípa, navrhované pozemky jsou v prostoru, kde územní plán nařizuje zpracování územní studie 10 a 11,  bez kterých není možné získat územní rozhodnutí, které je pro tuto stavbu nutné a z tohoto důvodu není záměr realizovatelný v roce 2019.

Řekněte o tom svým přátelům