Název návrhu: Oprava laviček u vodního hradu Lipý v České Lípě

Popis: Primárním plánem návrhu byla výměna laviček, aby si lidé měli možnost ve stínu krásného kaštanu sednout a zastavit se.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Oprava laviček byla zahrnuta do harmonogramu oprav ze schváleného rozpočtu Odboru správy majetku na údržbu dětských hřišť a drobné architektury pro rok 2018 a v současné době jsou lavičky opravené.

Řekněte o tom svým přátelům