Název návrhu: Rekreační zóna Ploučnice v České Lípě

Popis: Návrh se týkal vybudování okruhu chodníků (stezek) po obou stranách řeky, který by zahrnoval co nejdelší říční úsek ve městě – tj. od Špičáku (Stará Lípa) po Dubici, příp. Dolní Libchavu. Chodníky nebo štěrkové cesty by byly po obou stranách řeky s parkovou úpravou ve stylu lesoparku nebo volnější. To doplněno několika dětskými hřišti na trase a odpočívadly s lavičkami. Cykostezka Ploučnice by byla součástí systému cest. Ideální by bylo tuto zónu propojit se stávající cyklostezkou do Žizníkova, která je velice oblíbená a hojně využívaná.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Jedná se o řešení nábřeží řeky Ploučnice v celém zastavěném území města a velká část pozemků tohoto území není ve vlastnictví města Česká Lípa. Příprava realizace návrhu by byla značně časově náročná, návrh není možné realizovat v roce 2019. Investiční náklady na realizaci návrhu by přesáhly částku 500 tis. Kč.

Řekněte o tom svým přátelům