Název návrhu: Příspěvek na Den architektury v České Lípě

Popis: V rámci Dne/Dnů architektury by proběhlo několik událostí, např. procházka po České Lípě s názvem Česká Lípa neznámá & nepoznaná, Minulost v současnosti – Kounicův dům, Tilie – diskuze na téma: Jaká je hodnota historických domů vzhledem k dnešku? Jaká může být jejich náplň ve 21. století? Bourání domů či mýtů? Dále akce Českolipské proluky: Hapenning – potenciál Jeřábková náměstí, s workshopem a diskuzí na téma proběhlé architektonické soutěže na novou knihovnu v prostorách Tilie. Prezentovaly by se všechny přihlášené projekty včetně přítomných autorů. Promítal by se také film.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh nesplnil obecné požadavky pravidel participativního rozpočtu. Návrh není realizovatelný v roce 2019, jelikož obsahuje finanční podporu akce Den architektury, která se koná již v roce 2018.

 

Řekněte o tom svým přátelům