Název návrhu: Bezpečnost dětí – chodník v ulici Šluknovská v České Lípě

Popis: Podstatou návrhu bylo vytvořit zpevněnou plochu, nebo chodník, kterou by používaly děti chodící do ZŠ Lada a nemusely přecházet silnici Šluknovskou, na které je špatná přehlednost a řidiči zde jezdí rychleji.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Předpokládaná cena projektu by překročila 500 tis. Kč, navrhovaný chodník není umístěn na pozemcích města Česká Lípa a vzhledem k nutnosti zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení není možné návrh realizovat v roce 2019.

Řekněte o tom svým přátelům