Název návrhu: Úprava chodníku v ulici Bezručova v České Lípě

Popis: Stávající chodník upravit tak, aby se na jeho místo mohl vysypat štěrk. Popřípadě podél chodníku zasadit stromy (lípy) a vytvořit tímto ekologický, estetický, ekonomický, zdravotně klimatický prvek, který tato oblast, která je zatížená hlukem a zplodinami z aut potřebuje.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Navrhovaný chodník nebyl umístěn na pozemcích města Česká Lípa a vzhledem k nutnosti zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení není možné návrh realizovat v roce 2019.

Řekněte o tom svým přátelům