Název návrhu: Zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce na ul. Okružní – sídliště Sever (původní název: Semafory na přechod pro chodce)

Autor návrhu: Jiří Mazák

Umístění: Česká Lípa – ul. Okružní, mapa

Popis: Na křižovatce ulic Okružní, Roháče z Dubé a Příbramské se nachází přechod pro chodce, u kterého navrhuji opatření, která zviditelní chodce a upozorní řidiče na pohyb chodců přes komunikaci v této lokalitě. Vyšší bezpečnost přecházení v tomto místě lze docílit realizací vodorovného a svislého dopravního značení, které zviditelní umístění přechodu a jeho nasvícení.

Projekt byl realizován v původním návrhu, včetně signálního a varovného pásu a nájezdu na chodník u přechodu. Fotografie z realizace si můžete prohlédnou zde.

Předpokládané náklady: 227 480,-Kč vč. DPH
Termín dokončení: listopad 2019
Celkové náklady na realizaci: 169 642,-Kč vč. DPH

 

 

Řekněte o tom svým přátelům