Název návrhu: Zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce na ul. Okružní – sídliště Sever (původní název: Semafory na přechod pro chodce)

Autor návrhu: Jiří Mazák

Umístění: Česká Lípa – ul. Okružní, mapa

Popis: Na křižovatce ulic Okružní, Roháče z Dubé a Příbramské se nachází přechod pro chodce, u kterého navrhuji opatření, která zviditelní chodce a upozorní řidiče na pohyb chodců přes komunikaci v této lokalitě. Vyšší bezpečnost přecházení v tomto místě lze docílit realizací vodorovného a svislého dopravního značení, které zviditelní umístění přechodu a jeho nasvícení.

Předpokládané náklady: 227 480,-Kč vč. DPH

Řekněte o tom svým přátelům
FACEBOOK
FACEBOOK