Název návrhu: Směrové značení – orientace od železničních stanic do města

Popis: Napojení všech železničních stanic na stávající značené trasy městského informačního systému a na nových směrovkách od a k ŽST uvádět také vzdálenosti v metrech. Návrhem se zvýší atraktivita a prosperita města, které je významnou železniční křižovatkou severních Čech.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh je v kolizi s již běžícím projektem oddělení regionálního turistického informačního centra, které bude s navrhovatelem nadále spolupracovat mimo režim participativního rozpočtu.

Řekněte o tom svým přátelům