Název návrhu: Stojany na kola

Autor návrhu: Jaroslav Turnhöfer

Umístění: Česká Lípa, mapa

Popis: V celém městě jsou nyní jen čtyři stojany na kola v majetku města. Navrhuji rozmístit po městě stojany na kola, popř. koloběžky a podpořit tak i jiné formy mobility v rámci města . Týká se to zejména  centra města, vlakového nádraží, autobusového nádraží, pracovišť městského úřadu, RTIC, základních škol, městského stadionu, sportovní haly, atd. Podpoří se tak alternativní způsoby pohybu zejména mladších a sportovně založených občanů po městě, popř. občanů, kteří chtějí používat jiné formy mobility než MHD a osobní automobily. Seznam míst, kterých se týká návrh umístění stojanů na kola, najdete zde.

Navrhované umístění stojanů na kola bylo v průběhu realizace upraveno a projednáno s navrhovatelem. Po konzultaci byly stojany umístěny zejména do centra města Česká Lípa, dále k nádraží ČD, workoutovému hřišti a městské knihovně. Instalace stojanů u základních škol a ZUŠ nebyla realizována, jelikož u většiny subjektů již stojany na kola umístěny jsou. Umístění vybraných stojanů na kola v centru města si můžete prohlédnout zde.

Předpokládané náklady:  278 914,-Kč vč. DPH

Termín dokončení: prosinec 2019

Celkové náklady na realizaci: 146 969,-Kč vč. DPH

 

 

Řekněte o tom svým přátelům