Název návrhu: Brouzdaliště před KD Crystal

Popis: Vybudováním několika širokých schodů, na nichž by bylo možné i sedět, zpřístupnit jezírko s fontánkou před KD Crystal. Mohlo by přinášet osvěžení v rozpáleném městě, centrum města by ožilo.

Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh je v kolizi se záměrem města rekonstruovat prostor před KD Crystal, včetně jezírka a fontány. Předpokládaná cena projektu výrazně překročila 500 tis. Kč.

Řekněte o tom svým přátelům