Název návrhu: Exhikrabice

Autor návrhu: Jiří Jelínek

Umístění: Česká Lípa, mapa

Popis: Můj návrh reaguje na neutěšený stav parku za kostelem Narození Panny Marie. Ke kultivaci tohoto prostoru může přispět realizace tzv. Exhikrabice. Jedná se o pódium o výšce zhruba půl metru tvořené ocelovou kostrou, pobité dřevěnými palubkami. Rozměry plochy by měly být zhruba 6 x 4 metry a umístit jej navrhuji vedle diagonálního chodníku vedoucího za kostelem, naproti lampě veřejného osvětlení. Pódium by mělo sloužit pro pořádání koncertů převážně amatérských hudebníků, divadelních vystoupení, případně pro promluvy lidí, kteří si myslí, že mají co říct.

Předpokládané náklady: 109 400,-Kč vč. DPH

Řekněte o tom svým přátelům