Na jaře roku 2018 otevřelo Město Česká Lípa první ročník participativního rozpočtu v rámci programu Tvoříme město. Do konce května probíhal příjem návrhů projektů, přičemž jsme obdrželi celkově 45 návrhů, od více než 35 navrhovatelů. Některé návrhy se bohužel ukázaly jako nerealizovatelné, ačkoliv se jednalo o zajímavé podněty. Realizovatelnost byla naopak potvrzena u 22 návrhů, se kterými se mohla seznámit veřejnost prostřednictvím výstavy v prostorách ZUŠ Česká Lípa. Společně s výstavou návrhů probíhalo hlasování veřejnosti, po kterém dva návrhy nezískaly potřebných 30 hlasů, a proto nemohly být zařazeny do realizace v roce 2019.

Se začátkem loňského roku se rozeběhla postupná realizace jednotlivých projektů, koordinovaná šesti odbory a částmi městského úřadu. Spolupráce autorů návrhů, zaměstnanců odboru rozvoje města a investic a projektových konzultantů vedla v průběhu roku k úspěšné realizaci návrhů, a to v naprosté většině v takové podobě, v jaké byly původně navrženy. U jednoho z projektů, u nichž začala realizace, došlo k jeho zastavení z důvodu zrušení licence k užití návrhu ze strany autora. Na konci roku 2019 tak bylo možné konstatovat, že skutečně realizováno bylo celkem 19 návrhů, s celkovými náklady na realizaci ve výši 3 864 595 Kč.

Přehled všech realizovaných projektů s uvedením základních údajů, jejich popisu, umístěním a fotodokumentací, naleznete zde: Realizovatelné návrhy.

 

 

Řekněte o tom svým přátelům