42 Exhikrabice

42 Exhikrabice

Název návrhu: Exhikrabice Autor návrhu: Jiří Jelínek Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: Můj návrh reaguje na neutěšený stav parku za kostelem Narození Panny Marie. Ke kultivaci tohoto prostoru může přispět realizace tzv. Exhikrabice. Jedná se o pódium o výšce zhruba...
34 Stojany na kola

34 Stojany na kola

Název návrhu: Stojany na kola Autor návrhu: Jaroslav Turnhöfer Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: V celém městě jsou nyní jen čtyři stojany na kola v majetku města. Navrhuji rozmístit po městě stojany na kola, popř. koloběžky a podpořit tak i jiné formy mobility v...
43 Sborník veřejného umění

43 Sborník veřejného umění

Název návrhu: Sborník veřejného umění Autor návrhu: Jiří Jelínek Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: České Lípě chybí soupis domovních znamení na území města. Můj návrh se týká vzniku brožury nebo jiného tiskového materiálu dostupného v Regionálním turistickém...
37 Cedule s příběhem

37 Cedule s příběhem

Název návrhu: Cedule s příběhem Autor návrhu: Jakub Mencl Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: Cedule ulic nazvané po významném rodákovi nebo dokonce celorepublikově známé osobnosti by mohly být doplněny další informací, krátkým příběhem, osudem člověka, rodiny, jehož...