40 Brouzdaliště před KD Crystal

40 Brouzdaliště před KD Crystal

Název návrhu: Brouzdaliště před KD Crystal Popis: Vybudováním několika širokých schodů, na nichž by bylo možné i sedět, zpřístupnit jezírko s fontánkou před KD Crystal. Mohlo by přinášet osvěžení v rozpáleném městě, centrum města by ožilo. Důvod vyhodnocení...
40 Brouzdaliště před KD Crystal

32 Směrové značení – orientace od železničních stanic do města

Název návrhu: Směrové značení – orientace od železničních stanic do města Popis: Napojení všech železničních stanic na stávající značené trasy městského informačního systému a na nových směrovkách od a k ŽST uvádět také vzdálenosti v metrech. Návrhem se zvýší...
40 Brouzdaliště před KD Crystal

07 Úprava chodníku v ulici Bezručova v České Lípě

Název návrhu: Úprava chodníku v ulici Bezručova v České Lípě Popis: Stávající chodník upravit tak, aby se na jeho místo mohl vysypat štěrk. Popřípadě podél chodníku zasadit stromy (lípy) a vytvořit tímto ekologický, estetický, ekonomický, zdravotně klimatický prvek,...
40 Brouzdaliště před KD Crystal

06 Bezpečnost dětí – chodník v ulici Šluknovská v České Lípě

Název návrhu: Bezpečnost dětí – chodník v ulici Šluknovská v České Lípě Popis: Podstatou návrhu bylo vytvořit zpevněnou plochu, nebo chodník, kterou by používaly děti chodící do ZŠ Lada a nemusely přecházet silnici Šluknovskou, na které je špatná přehlednost a řidiči...
40 Brouzdaliště před KD Crystal

41 Příspěvek na Den architektury v České Lípě

Název návrhu: Příspěvek na Den architektury v České Lípě Popis: V rámci Dne/Dnů architektury by proběhlo několik událostí, např. procházka po České Lípě s názvem Česká Lípa neznámá & nepoznaná, Minulost v současnosti – Kounicův dům, Tilie – diskuze na...
40 Brouzdaliště před KD Crystal

38 Rekreační zóna Ploučnice v České Lípě

Název návrhu: Rekreační zóna Ploučnice v České Lípě Popis: Návrh se týkal vybudování okruhu chodníků (stezek) po obou stranách řeky, který by zahrnoval co nejdelší říční úsek ve městě – tj. od Špičáku (Stará Lípa) po Dubici, příp. Dolní Libchavu. Chodníky nebo...