01 Osvětlení v Hrnčířské ulici

Název návrhu: Osvětlení v Hrnčířské ulici Autorka návrhu: Klára Horáková Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: Cesta od krytého bazénu ve Sprotareálu směrem k zastávce MHD na ulici Hrnčířská není osvětlená. Ve večerních hodinách zde hrozí úraz. Osvětlení uvítají lidé...

číst více

02 Parčík v Dolní Libchavě

Název: Parčík v Dolní Libchavě Autorka návrhu: Milena Postlerová Umístění: Česká Lípa – Dolní Libchava, mapa Popis: Jedná se o nevyužitou travnatou plochu u křižovatky ulic Vrbové a U Šporky. Místo je vedle Penzionu s pečovatelskou službou a prochází tudy denně...

číst více

11 BikeBoxy – SPORTAREÁL

Název návrhu: BikeBoxy – SPORTAREÁL Umístění: Česká Lípa, mapa Popis:  U Sportareálu není v současné době možné odložit bez rizika odcizení jízdní kolo. Tato skutečnost omezuje především mladé sportovce, kteří přicházejí do Sportareálu na ledovou plochu nebo do bazénu...

číst více

14 Dětské hřiště u ulice Uranová

Název: Dětské hřiště u ulice Uranová Autorka návrhu: Radka Plačková Umístění: Česká Lípa – sídliště Sever, mapa Popis: Na tomto místě jsou ještě pozůstatky původního hřiště. Úprava hřiště spočívá v umístění herních prvků pro děti od 0 – 10 let ( 2 houpačky, klouzačka,...

číst více

15 Doplnění herních prvků na dětská hřiště na Svárově

Název návrhu: Doplnění herních prvků na dětská hřiště na Svárově (původní název: Dětské hřiště u ZŠ Partyzánská) Autorka návrhu: Pavla Kletečková Umístění: Česká Lípa – Svárov, mapa Popis: Na Svárově jsou dvě dětská hřiště: u ulice Březová a u ulice Krátká, která...

číst více

21 Lipová ratolest pro Českou Lípu

Název: Lipová ratolest pro Českou Lípu Autor návrhu: Petr Kmoch Umístění: Česká Lípa – u KD Crystal, mapa Proč město Česká Lípa zastavilo realizaci návrhu? V průběhu přípravy realizace návrhu č. 21 Lipová ratolest pro Českou Lípu odňal autor díla licenční práva...

číst více

22 Hřiště pro každého – vylepšení českolipských hřišť

Název: Hřiště pro každého – vylepšení českolipských hřišť Autorka návrhu: Lenka Loňková Umístění: Česká Lípa – Špičák, Sever, Slovanka Popis: Tento návrh reaguje na volbu umístění dětského hřiště realizovaného nejmenovaným obchodním řetězcem v České Lípě. Protože se...

číst více

23 Dětské fotbalové hřiště nad parkem

Název: Dětské fotbalové hřiště nad parkem Autor návrhu: Dmitry Nefedov Umístění: Česká Lípa – travnatá plocha nad městským parkem, mapa Popis: V okolí sídliště Střelnice a Sever není žádné fotbalové hřiště. Nejbližší se nachází v ulici Bendlova na sídlišti Slovanka....

číst více

25 WiFi na náměstí T.G.M.

Název návrhu: WiFi na náměstí T.G.M. Autor návrhu: Jaroslav Turnhöfer Umístění: Česká Lípa – náměstí T.G.Masaryka, mapa Popis: Návrh řeší pokrytí prostoru náměstí bezplatně poskytovaným  připojením WiFi prostřednictvím příslušných modemů a routerů. Pokrytí by mělo...

číst více

27 Směrové tabulky v blízkosti dopravních uzlů

Název: Směrové tabulky v blízkosti dopravních uzlů (původní název návrhu: Cedule, značky, označníky) Autor návrhu: Miroslav Růta Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: V blízkosti hlavního i autobusového nádraží, mezi nimž není zřejmá přestupní cesta, navrhuji umístit na...

číst více

31 Obnova cesty ke kostelu Mistra Jana Husa v městském parku

Název: Obnova cesty ke kostelu Mistra Jana Husa v městském parku Autor návrhu: Marie Truncová Umístění: Česká Lípa – městský park, mapa Popis: Kostel Mistra Jana Husa je vystavěn na kraji městského parku. Neslouží jen k bohoslužebným účelům, ale od května roku 2017 je...

číst více

33 Trampolína do země v městkém parku

Název návrhu: Trampolína do země v městském parku Umístění: Česká Lípa – městský park, mapa Popis: Navrhuji umístění veřejné trampolíny v Městském parku v České Lípě. Trampolína je profesionální, pro venkovní využití, umístěná do země. Ideálně rozšíří volnočasové a...

číst více

34 Stojany na kola

Název návrhu: Stojany na kola Autor návrhu: Jaroslav Turnhöfer Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: V celém městě jsou nyní jen čtyři stojany na kola v majetku města. Navrhuji rozmístit po městě stojany na kola, popř. koloběžky a podpořit tak i jiné formy mobility v...

číst více

35 Českolipská knihobudka

Název: Českolipská knihobudka Autorka návrhu: Květa Menclová Umístění: Česká Lípa – městský park, mapa Popis: Jsme celkem tři, najdete nás na hřišti za hřbitovem a také v městském parku, u dolního i horního dětského hřiště. Vznikly jsme v říjnu roku 2019 v dílně...

číst více

37 Cedule s příběhem

Název návrhu: Cedule s příběhem Autor návrhu: Jakub Mencl Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: Cedule ulic nazvané po významném rodákovi nebo dokonce celorepublikově známé osobnosti by mohly být doplněny další informací, krátkým příběhem, osudem člověka, rodiny, jehož...

číst více

42 Exhikrabice

Název návrhu: Exhikrabice Autor návrhu: Jiří Jelínek Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: Můj návrh reaguje na neutěšený stav parku za kostelem Narození Panny Marie. Ke kultivaci tohoto prostoru může přispět realizace tzv. Exhikrabice. Jedná se o pódium o výšce zhruba...

číst více

43 Sborník veřejného umění

Název návrhu: Sborník veřejného umění Autor návrhu: Jiří Jelínek Umístění: Česká Lípa, mapa Popis: České Lípě chybí soupis domovních znamení na území města. Můj návrh se týká vzniku brožury nebo jiného tiskového materiálu dostupného v Regionálním turistickém...

číst více

45 Zenová zahrádka

Název návrhu: Zenová zahrádka Autorka návrhu: Markéta Červinková Umístění: Česká Lípa – Lada, mapa Popis: Před několika lety bylo odstraněno pískoviště včetně masivní pergoly mezi ulicemi Pražská a Komenského na sídlišti Lada. Zmizelo tak jedno z mála míst v blízkosti...

číst více