Do projektu participativního rozpočtu bylo podáno celkově 45 návrhů, přičemž u 5 návrhů došlo ke stažení ze strany autorů. U ostatních návrhů byla posouzena jejich realizovatelnost. Některé návrhy se bohužel ukázaly jako nerealizovatelné, ačkoliv se ve všech případech jednalo o zajímavé podněty. Důvodem nerealizovatelnosti některých návrhů tedy nebyla kvalita návrhů samotných, ale limity dané pravidly participativního rozpočtu. Níže uvádíme výčet nejčastějších důvodů nerealizovatelnosti předložených návrhů:

 

  • umístění návrhu nebylo na pozemku v majetku města Česká Lípa,
  • částka na realizaci návrhu převyšovala 500 tis. Kč,
  • realizace nebyla časově možná v průběhu roku 2019 – nejčastěji z důvodu zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, zpracování územní studie apod.,
  • návrh se shodoval s již realizovanými nebo připravovanými projekty města Česká Lípa.

 

40 Brouzdaliště před KD Crystal

40 Brouzdaliště před KD Crystal

Název návrhu: Brouzdaliště před KD Crystal Popis: Vybudováním několika širokých schodů, na nichž by bylo možné i sedět, zpřístupnit jezírko s fontánkou před KD Crystal. Mohlo by přinášet osvěžení v rozpáleném městě, centrum města by ožilo. Důvod vyhodnocení...

číst více
07 Úprava chodníku v ulici Bezručova v České Lípě

07 Úprava chodníku v ulici Bezručova v České Lípě

Název návrhu: Úprava chodníku v ulici Bezručova v České Lípě Popis: Stávající chodník upravit tak, aby se na jeho místo mohl vysypat štěrk. Popřípadě podél chodníku zasadit stromy (lípy) a vytvořit tímto ekologický, estetický, ekonomický, zdravotně klimatický prvek,...

číst více
41 Příspěvek na Den architektury v České Lípě

41 Příspěvek na Den architektury v České Lípě

Název návrhu: Příspěvek na Den architektury v České Lípě Popis: V rámci Dne/Dnů architektury by proběhlo několik událostí, např. procházka po České Lípě s názvem Česká Lípa neznámá & nepoznaná, Minulost v současnosti - Kounicův dům, Tilie - diskuze na téma: Jaká...

číst více
38 Rekreační zóna Ploučnice v České Lípě

38 Rekreační zóna Ploučnice v České Lípě

Název návrhu: Rekreační zóna Ploučnice v České Lípě Popis: Návrh se týkal vybudování okruhu chodníků (stezek) po obou stranách řeky, který by zahrnoval co nejdelší říční úsek ve městě - tj. od Špičáku (Stará Lípa) po Dubici, příp. Dolní Libchavu. Chodníky nebo...

číst více
36 Oprava laviček u vodního hradu Lipý v České Lípě

36 Oprava laviček u vodního hradu Lipý v České Lípě

Název návrhu: Oprava laviček u vodního hradu Lipý v České Lípě Popis: Primárním plánem návrhu byla výměna laviček, aby si lidé měli možnost ve stínu krásného kaštanu sednout a zastavit se. Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Oprava laviček byla zahrnuta do...

číst více
03 Stavba KFC v České Lípě

03 Stavba KFC v České Lípě

Název návrhu: Stavba KFC v České Lípě Popis: Stavba budovy KFC. Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Stavba budovy KFC by spadala do investic cizího investora, nikoli města České Lípy.

číst více
28 Grilovací místa pro veřejnost v České Lípě

28 Grilovací místa pro veřejnost v České Lípě

Název návrhu: Grilovací místa pro veřejnost v České Lípě Popis: Návrh se týkal stanovení a úpravy grilovacích míst na okraji města (např. hráz rybníka v Žizníkově, cyklostezka Písečná) s možností grilovat na takto stanoveném místě. Důvod vyhodnocení...

číst více
26 Jednodušší výjezd ze Špičáku v České Lípě

26 Jednodušší výjezd ze Špičáku v České Lípě

Název návrhu: Jednodušší výjezd ze Špičáku v České Lípě Popis: Návrh spočíval v položení asfaltového koberce na stávající panelovou a šotolinovou komunikaci vedoucí z ulice Východní k ulici Pod Špičákem. Tím by zároveň došlo ke zkvalitnění parkovací plochy u domu v...

číst více
24 Vyznačení pruhů pro cyklisty v České Lípě

24 Vyznačení pruhů pro cyklisty v České Lípě

Název návrhu:  Vyznačení pruhů pro cyklisty v České Lípě Popis: Předmětem návrhu je rozdělit silniční barvou chodníky na část pro chodce a cyklisty, popř. silniční barvou upravit okraj silnice pro vytvoření pruhu pro cyklisty. Součástí návrhu je i použití dopravních...

číst více
20 LadaLand – dětské hřiště v České Lípě

20 LadaLand – dětské hřiště v České Lípě

Název návrhu: LadaLand – dětské hřiště v České Lípě Popis: Návrh představoval hřiště vybavené pro malé i velké návštěvníky. Proto bylo navrženo vybavit ho těmito prvky: hrazda, domeček s klouzačkou a dvěma houpačkami, posilovací stroj horních končetin, procvičování...

číst více
19 Sjednocení podoby domovních čísel v České Lípě

19 Sjednocení podoby domovních čísel v České Lípě

Název návrhu: Sjednocení podoby domovních čísel v České Lípě Popis: V první etapě návrh navrhuje prohlédnout domy č.p. 1 až 2000 a vypracovat přehled o stavu jejich čísel popisných a orientačních a odsouhlasit je s úřední evidencí, aby mohla být zadána výroba...

číst více
17 Dětské hřiště nad parkem v České Lípě

17 Dětské hřiště nad parkem v České Lípě

Název návrhu: Dětské hřiště nad parkem v České Lípě Popis: Hřiště mělo tvořit zázemí pro menší i větší děti s doprovodem rodičů, pro které by zázemí vytvořila kavárna. Plocha nad parkem je vzdálená obytné zástavbě, proto by křik z dětského hřiště nerušil obyvatele...

číst více
13 Kontejnery na kov a olej v České Lípě

13 Kontejnery na kov a olej v České Lípě

Název návrhu: Kontejnery na kov a olej v České Lípě Popis: Rozmístění sběrných nádob na olej a kontejnerů na kov po městě. Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh byl vyhodnocen jako nerealizovatelný z důvodu, že město Česká Lípa dle svého Plánu odpadového...

číst více
12 Rákosníčkovo hřiště v České Lípě

12 Rákosníčkovo hřiště v České Lípě

Název návrhu: Rákosníčkovo hřiště v České Lípě Popis: Návrh Rákosníčkova hřiště. Důvod vyhodnocení nerealizovatelnosti návrhu: Návrh je v kolizi se záměrem vybudování dětského hřiště na totožném místě. Dochází k překryvu s realizací Rákosníčkova hřiště, jehož...

číst více
10 Chodník na břehu Ploučnice v České Lípě

10 Chodník na břehu Ploučnice v České Lípě

Název návrhu: Chodník na břehu Ploučnice v České Lípě Popis: Na levém břehu Ploučnice mezi bazénem a mostem u Nemocnice (Pivovarská) je jen vyšlapaná stezka s jednou rozpadlou lavičkou. Po deštích je stezka blátivá, špatně se zde chodí i jezdí s kočárkem. Návrh...

číst více