PRAVIDLA PODÁNÍ NÁVRHU

OBLAST

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy projektů týkat

Vhodné jsou především návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Důležité je, aby měl Váš návrh přínos pro město a jeho občany.

CENA

Realizace návrhu projektu nesmí překročit daný finanční rozpočet

Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 500 000,- Kč vč. DPH. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

MAJETKOVÁ VAZBA

Návrh musí být realizován na místě, které je majetkem města Česká Lípa

Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh projektu týkat, musí být ve vlastnictví města. Ke zjištění vlastnictví pozemku a k jeho identifikaci využijte katastrální mapu ZDE.

PROVEDITELNOST

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu v roce 2019

Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat kompletně vyplněnou přihlášku. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesné označení místa, kde chcete svůj návrh realizovat, popřípadě fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou součástí návrhu jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

DÉLKA REALIZACE

Projekt musí být možné realizovat během roku 2019 (včetně zajištění potřebné dokumentace a povolení)

 

Kompletní pravidla participativního rozpočtu schválená zastupitelstvem města najdete ke stažení ZDE.